Last Update: Aug 27 2020 3:23PM

print

DressageSheet · Strzegom 2020 · CNC 100_National Class 100cm


No.Rider Horse
819Weronika MIKOŁAJCZAKPOLKharisma
- | mare | | 15 | by GRAF STEPP / GRAF GRANNUS out of KARIATYDA / TEKSAS | Śniegucki | Mikołajczak


NO.TESTJUDGE AT CJUDGE AT MTOTAL
01Wjazd kłusen roboczym7
02W prawo Zmiana kierunku kłusem roboczym7
03Serpentyna o trzech łukach7
04Zmiana kierunku z wydłuż eniem kroków w kłusie5
05Kłus roboczy Galop roboczy z prawej nogi6,5
06Koło w galopie roboczym7
07Galop roboczy Zmiana kierunku z przejściem do kłusa w X7
08Galop roboczy z lewej nogi7
09Koło w galopie roboczym Galop roboczy6
10Kłus roboczy7
11Koło w kłusie anglezowanym (obniżenie i wydłużenie szyi konia) Kłus roboczy8
12Zatrymanie (nieruchomość 3 sek.) Ruszyć stępem7
13Pół koła o średnicy 20 m stępem pośrednim6
14Kłus roboczy Na linie środkową Zatrzymanie, nieruchomość, ukłon Opuścić czworobok stępem na dłigiej lub swobodnej wodzy6,5
15Ogólne wrażenie jeździec l koń7
Error
Points108,0108,0
Percentage67,5067,50
Score32,5