Last Update: Apr 22 2022 4:15PM

print

DressageSheet · Strzegom 2022 · 100_CNC 100-18


No.Rider Horse
660Weronika KRZECKAPOLFirst Kiss
- | gelding | | 5 | by MAGNUM VD BISSCHOP out of FLEUR DE LILLE | Malicka-Nowacka Aleksandra | Anna Krzecka


NO.TESTJUDGE AT CJUDGE AT MTOTAL
01Wjazd kłusen roboczym7
02W prawo Zmiana kierunku kłusem roboczym7
03Serpentyna o trzech łukach7
04Zmiana kierunku z wydłuż eniem kroków w kłusie5,5
05Kłus roboczy Galop roboczy z prawej nogi5,5
06Koło w galopie roboczym6
07Galop roboczy Zmiana kierunku z przejściem do kłusa w X6,5
08Galop roboczy z lewej nogi6
09Koło w galopie roboczym Galop roboczy6,5
10Kłus roboczy6,5
11Koło w kłusie anglezowanym (obniżenie i wydłużenie szyi konia) Kłus roboczy6
12Zatrymanie (nieruchomość 3 sek.) Ruszyć stępem6
13Pół koła o średnicy 20 m stępem pośrednim7
14Kłus roboczy Na linie środkową Zatrzymanie, nieruchomość, ukłon Opuścić czworobok stępem na dłigiej lub swobodnej wodzy6
15Ogólne wrażenie jeździec l koń6
Error
Points100,5100,5
Percentage62,8162,81
Score37,2