Last Update: Okt 15 2021 2:06PM

print

DressageSheet · Strzegom 2021 · CNC 100-18


No.Rider Horse
668Nadia NIEBIESZCZAŃSKAPOLNike
- | mare | chestnut | 15 | by SPRINT out of NEL | Pilarski Leszek | xx


NO.TESTJUDGE AT CJUDGE AT MTOTAL
01Wjazd kłusen roboczym7
02W prawo Zmiana kierunku kłusem roboczym7
03Serpentyna o trzech łukach7
04Zmiana kierunku z wydłuż eniem kroków w kłusie7,5
05Kłus roboczy Galop roboczy z prawej nogi7
06Koło w galopie roboczym7
07Galop roboczy Zmiana kierunku z przejściem do kłusa w X7
08Galop roboczy z lewej nogi7,5
09Koło w galopie roboczym Galop roboczy7,5
10Kłus roboczy7,5
11Koło w kłusie anglezowanym (obniżenie i wydłużenie szyi konia) Kłus roboczy7,5
12Zatrymanie (nieruchomość 3 sek.) Ruszyć stępem7
13Pół koła o średnicy 20 m stępem pośrednim7
14Kłus roboczy Na linie środkową Zatrzymanie, nieruchomość, ukłon Opuścić czworobok stępem na dłigiej lub swobodnej wodzy7
15Ogólne wrażenie jeździec l koń7,5
Error
Points115,5115,5
Percentage72,1972,19
Score27,8