Last Update: Okt 15 2021 1:11PM

print

DressageSheet · Strzegom 2021 · CNC 100-18


No.Rider Horse
654Lucie DRDOVACZEContino
- | - | bay | 9 | by COOL PARADISE out of CON AIRA | Zdeňka Vaňourková | Hana Drdova


NO.TESTJUDGE AT CJUDGE AT MTOTAL
01Wjazd kłusen roboczym6·
02W prawo Zmiana kierunku kłusem roboczym7
03Serpentyna o trzech łukach6,5
04Zmiana kierunku z wydłuż eniem kroków w kłusie5
05Kłus roboczy Galop roboczy z prawej nogi6
06Koło w galopie roboczym2
07Galop roboczy Zmiana kierunku z przejściem do kłusa w X4
08Galop roboczy z lewej nogi6
09Koło w galopie roboczym Galop roboczy6,5
10Kłus roboczy6
11Koło w kłusie anglezowanym (obniżenie i wydłużenie szyi konia) Kłus roboczy6
12Zatrymanie (nieruchomość 3 sek.) Ruszyć stępem6,5
13Pół koła o średnicy 20 m stępem pośrednim5
14Kłus roboczy Na linie środkową Zatrzymanie, nieruchomość, ukłon Opuścić czworobok stępem na dłigiej lub swobodnej wodzy5
15Ogólne wrażenie jeździec l koń6
Error
Points89,589,5
Percentage55,9455,94
Score44,1