Last Update: Okt 14 2021 4:09PM

print

DressageSheet · Strzegom 2021 · CNC 100


No.Rider Horse
639Hanna POGODZIŃSKAPOLRajtar
- | - | chestnut | 6 | by VISCOUNT out of RATAFIA | Sk racot | Jarosław Pogodziński


NO.TESTJUDGE AT CJUDGE AT MTOTAL
01Wjazd kłusen roboczym6,5
02W prawo Zmiana kierunku kłusem roboczym6,5
03Serpentyna o trzech łukach7
04Zmiana kierunku z wydłuż eniem kroków w kłusie8
05Kłus roboczy Galop roboczy z prawej nogi7
06Koło w galopie roboczym7
07Galop roboczy Zmiana kierunku z przejściem do kłusa w X7,5
08Galop roboczy z lewej nogi7
09Koło w galopie roboczym Galop roboczy7,5
10Kłus roboczy7,5
11Koło w kłusie anglezowanym (obniżenie i wydłużenie szyi konia) Kłus roboczy7,5
12Zatrymanie (nieruchomość 3 sek.) Ruszyć stępem8
13Pół koła o średnicy 20 m stępem pośrednim6,5
14Kłus roboczy Na linie środkową Zatrzymanie, nieruchomość, ukłon Opuścić czworobok stępem na dłigiej lub swobodnej wodzy7
15Ogólne wrażenie jeździec l koń7
Error
Points114,5114,5
Percentage71,5671,56
Score28,4