Last Update: Okt 14 2021 3:57PM

print

DressageSheet · Strzegom 2021 · CNC 100


No.Rider Horse
635Daria KOBIERNIKPOLPolagris
- | - | bay | 8 | by SWORD out of POLAGRA | SK Prudnik | Marta Markiewicz -Melon


NO.TESTJUDGE AT CJUDGE AT MTOTAL
01Wjazd kłusen roboczym7,5
02W prawo Zmiana kierunku kłusem roboczym7
03Serpentyna o trzech łukach7
04Zmiana kierunku z wydłuż eniem kroków w kłusie6,5
05Kłus roboczy Galop roboczy z prawej nogi7
06Koło w galopie roboczym7
07Galop roboczy Zmiana kierunku z przejściem do kłusa w X8
08Galop roboczy z lewej nogi7
09Koło w galopie roboczym Galop roboczy7,5
10Kłus roboczy7
11Koło w kłusie anglezowanym (obniżenie i wydłużenie szyi konia) Kłus roboczy7
12Zatrymanie (nieruchomość 3 sek.) Ruszyć stępem6,5
13Pół koła o średnicy 20 m stępem pośrednim6,5
14Kłus roboczy Na linie środkową Zatrzymanie, nieruchomość, ukłon Opuścić czworobok stępem na dłigiej lub swobodnej wodzy7
15Ogólne wrażenie jeździec l koń7
Error
Points112,5112,5
Percentage70,3170,31
Score29,7