Last Update: Okt 14 2021 4:19PM

print

DressageSheet · Strzegom 2021 · CNC 100


No.Rider Horse
627Lianne CHARDONNEDJoop
- | - | bay | 7 | by BUSTIQUE out of EKSTEIN | - | Liane Chardon


NO.TESTJUDGE AT CJUDGE AT MTOTAL
01Wjazd kłusen roboczym7
02W prawo Zmiana kierunku kłusem roboczym7
03Serpentyna o trzech łukach8
04Zmiana kierunku z wydłuż eniem kroków w kłusie7,5
05Kłus roboczy Galop roboczy z prawej nogi7,5
06Koło w galopie roboczym6
07Galop roboczy Zmiana kierunku z przejściem do kłusa w X7
08Galop roboczy z lewej nogi7,5
09Koło w galopie roboczym Galop roboczy7
10Kłus roboczy7
11Koło w kłusie anglezowanym (obniżenie i wydłużenie szyi konia) Kłus roboczy6
12Zatrymanie (nieruchomość 3 sek.) Ruszyć stępem6,5
13Pół koła o średnicy 20 m stępem pośrednim6,5
14Kłus roboczy Na linie środkową Zatrzymanie, nieruchomość, ukłon Opuścić czworobok stępem na dłigiej lub swobodnej wodzy7,5
15Ogólne wrażenie jeździec l koń7,5
Error
Points113,0113,0
Percentage70,6370,63
Score29,4