Last Update: Okt 14 2021 4:55PM

print

DressageSheet · Strzegom 2021 · CNC 100


No.Rider Horse
609Vanessa BÖLTINGGERCunterbunt 5
- | - | bay | 0 | - | - | DR. AGGI NEUMANN-SCHIEBNER


NO.TESTJUDGE AT CJUDGE AT MTOTAL
01Wjazd kłusen roboczym6
02W prawo Zmiana kierunku kłusem roboczym7
03Serpentyna o trzech łukach7
04Zmiana kierunku z wydłuż eniem kroków w kłusie6
05Kłus roboczy Galop roboczy z prawej nogi7,5
06Koło w galopie roboczym7
07Galop roboczy Zmiana kierunku z przejściem do kłusa w X6,5
08Galop roboczy z lewej nogi6
09Koło w galopie roboczym Galop roboczy6,5
10Kłus roboczy7
11Koło w kłusie anglezowanym (obniżenie i wydłużenie szyi konia) Kłus roboczy8
12Zatrymanie (nieruchomość 3 sek.) Ruszyć stępem7
13Pół koła o średnicy 20 m stępem pośrednim8
14Kłus roboczy Na linie środkową Zatrzymanie, nieruchomość, ukłon Opuścić czworobok stępem na dłigiej lub swobodnej wodzy6
15Ogólne wrażenie jeździec l koń7
Error
Points109,5109,5
Percentage68,4468,44
Score31,6