Last Update: Okt 15 2021 3:07PM

print

DressageSheet · Strzegom 2021 · CNC 100


No.Rider Horse
601Sandra AUFFARTHGERAnthony
- | - | | 6 | by DUKE OF HEARTS XX out of VIVUS | Katja Brune | Evelyn Viehof


NO.TESTJUDGE AT CJUDGE AT MTOTAL
01Wjazd kłusen roboczym7
02W prawo Zmiana kierunku kłusem roboczym7,5
03Serpentyna o trzech łukach7,5
04Zmiana kierunku z wydłuż eniem kroków w kłusie8
05Kłus roboczy Galop roboczy z prawej nogi7,5
06Koło w galopie roboczym7
07Galop roboczy Zmiana kierunku z przejściem do kłusa w X8
08Galop roboczy z lewej nogi7,5
09Koło w galopie roboczym Galop roboczy7,5
10Kłus roboczy7
11Koło w kłusie anglezowanym (obniżenie i wydłużenie szyi konia) Kłus roboczy7,5
12Zatrymanie (nieruchomość 3 sek.) Ruszyć stępem6,5
13Pół koła o średnicy 20 m stępem pośrednim7
14Kłus roboczy Na linie środkową Zatrzymanie, nieruchomość, ukłon Opuścić czworobok stępem na dłigiej lub swobodnej wodzy6,5
15Ogólne wrażenie jeździec l koń7,5
Error
Points117,0117,0
Percentage73,1373,13
Score26,9