Last Update: Okt 14 2021 4:08PM

print

DressageSheet · Strzegom 2021 · CNC 100


No.Rider Horse
623Veera MANNINENFINHinas
Verband der Züchter und Freunde des Ostpreussischen Warmblutpferdes Trakehner Abstammung e.V. (TRAK) | - | bay | 7 | by PILIGRIMAS out of HONIARA/ | UAB Lietuvos Zirgynas | Equisport Tolmu Team


NO.TESTJUDGE AT CJUDGE AT MTOTAL
01Wjazd kłusen roboczym6,5
02W prawo Zmiana kierunku kłusem roboczym7
03Serpentyna o trzech łukach6,5
04Zmiana kierunku z wydłuż eniem kroków w kłusie7
05Kłus roboczy Galop roboczy z prawej nogi7,5
06Koło w galopie roboczym7
07Galop roboczy Zmiana kierunku z przejściem do kłusa w X7
08Galop roboczy z lewej nogi8
09Koło w galopie roboczym Galop roboczy7
10Kłus roboczy7,5
11Koło w kłusie anglezowanym (obniżenie i wydłużenie szyi konia) Kłus roboczy7
12Zatrymanie (nieruchomość 3 sek.) Ruszyć stępem6
13Pół koła o średnicy 20 m stępem pośrednim6,5
14Kłus roboczy Na linie środkową Zatrzymanie, nieruchomość, ukłon Opuścić czworobok stępem na dłigiej lub swobodnej wodzy6,5
15Ogólne wrażenie jeździec l koń7
Error
Points111,0111,0
Percentage69,3869,38
Score30,6