Last Update: Okt 14 2021 4:39PM

print

DressageSheet · Strzegom 2021 · CNC 100


No.Rider Horse
636Lucie KACAFÍRKOVÁCZEPrescilla
- | mare | black | 6 | by PRESLEY BOY out of CAPRIOLA | Import Great Britain | Jan Kacafírek


NO.TESTJUDGE AT CJUDGE AT MTOTAL
01Wjazd kłusen roboczym6,5
02W prawo Zmiana kierunku kłusem roboczym6,5
03Serpentyna o trzech łukach6,5
04Zmiana kierunku z wydłuż eniem kroków w kłusie5,5
05Kłus roboczy Galop roboczy z prawej nogi6
06Koło w galopie roboczym6
07Galop roboczy Zmiana kierunku z przejściem do kłusa w X4
08Galop roboczy z lewej nogi6,5
09Koło w galopie roboczym Galop roboczy6,5
10Kłus roboczy7
11Koło w kłusie anglezowanym (obniżenie i wydłużenie szyi konia) Kłus roboczy6,5
12Zatrymanie (nieruchomość 3 sek.) Ruszyć stępem5
13Pół koła o średnicy 20 m stępem pośrednim5,5
14Kłus roboczy Na linie środkową Zatrzymanie, nieruchomość, ukłon Opuścić czworobok stępem na dłigiej lub swobodnej wodzy5,5
15Ogólne wrażenie jeździec l koń6
Error
Points95,595,5
Percentage59,6959,69
Score40,3