Last Update: Okt 14 2021 3:28PM

print

DressageSheet · Strzegom 2021 · CNC 100


No.Rider Horse
625Katja WEIMANNAUSJaxcin
Koninklijk Warmbloed Paarden Stamboek Nederland / Royal Warmblood Studbook of the Netherlands (KWPN) | - | bay | 7 | by RASCIN out of ALEXIS RV | L.Lucas | Hofgut Im Speß


NO.TESTJUDGE AT CJUDGE AT MTOTAL
01Wjazd kłusen roboczym7·
02W prawo Zmiana kierunku kłusem roboczym7,5
03Serpentyna o trzech łukach6
04Zmiana kierunku z wydłuż eniem kroków w kłusie6,5
05Kłus roboczy Galop roboczy z prawej nogi6,5
06Koło w galopie roboczym7
07Galop roboczy Zmiana kierunku z przejściem do kłusa w X7
08Galop roboczy z lewej nogi6,5
09Koło w galopie roboczym Galop roboczy7
10Kłus roboczy7
11Koło w kłusie anglezowanym (obniżenie i wydłużenie szyi konia) Kłus roboczy8
12Zatrymanie (nieruchomość 3 sek.) Ruszyć stępem7,5
13Pół koła o średnicy 20 m stępem pośrednim7
14Kłus roboczy Na linie środkową Zatrzymanie, nieruchomość, ukłon Opuścić czworobok stępem na dłigiej lub swobodnej wodzy6,5
15Ogólne wrażenie jeździec l koń7
Error
Points111,0111,0
Percentage69,3869,38
Score30,6